Κατεβάστε τον πελάτη L2 για οποιαδήποτε Χρονική Εδώ! 🛡️

Επιλέξτε την Έκδοσή σας και Ξεκινήστε το Παιχνίδι! 🎉

#

Client Lineage 2 Hellbound

3.4 Gb

Download a clean client to play on the Lineage 2 Hellbound servers with maximum speed from Google Drive.

#

Client Lineage 2 Freya

4.7 Gb

Download a clean client to play on the Lineage 2 Freya servers with maximum speed from Google Drive.

#

Client Lineage 2 Orfen

10.2 Gb

Download a clean client to play on the Lineage 2 Orfen servers with maximum speed from Google Drive.

#

Client Lineage 2 С5 Oath Of Blood

2.5 Gb

Download a clean client to play on the Lineage 2 С5 Oath Of Blood servers with maximum speed from Google Drive.

#

Client Lineage 2 C1 Harbingers of War

1.2 Gb

Download a clean client to play on the Lineage 2 C1 Harbingers of War servers with maximum speed from Google Drive.

#

Client Lineage 2 C2 Age Of Splendor

1.5 Gb

Download a clean client to play on the Lineage 2 C2 Age Of Splendor servers with maximum speed from Google Drive.

#

Client Lineage 2 С3 Rise of Darkness

2.1 Gb

Download a clean client to play on the Lineage 2 С3 Rise of Darkness servers with maximum speed from Google Drive.

#

Client Lineage 2 Fafurion

10.5 Gb

Download a clean client to play on the Lineage 2 Fafurion servers with maximum speed from Google Drive.

#

Client Lineage 2 Grand Crusade

10 Gb

Download a clean client to play on the Lineage 2 Grand Crusade servers with maximum speed from Google Drive.

#

Client Lineage 2 Interlude

2.7 Gb

Download a clean client to play on Lineage 2 Interlude servers with maximum speed from Google Drive or torrent file.

#

Client Lineage 2 High Five

5 Gb

Download a clean client to play on Lineage 2 High Five servers with maximum speed from Google Drive or torrent file.

#

Client Lineage 2 Classic

11.2 Gb

Download a clean client to play on Lineage 2 Classic servers with maximum speed from Google Drive or torrent file.

#

Client Lineage 2 Gracia Epilogue

5.1 Gb

Download a clean client to play on the Lineage 2 Gracia Epilogue servers with maximum speed from Google Drive.

#

Client Lineage 2 Gracia Final

4.1 Gb

Download a clean client to play on the Lineage 2 Gracia Final servers with maximum speed from Google Drive.

#

Client Lineage 2 C4

2.1 Gb

Download a clean client to play on Lineage 2 C4 servers with maximum speed from Google Drive.

Όλοι οι εξυπηρετητές ψηφοφορίας
game icon
Lineage 2 424 διακομιστές
game icon
MineCraft 25 διακομιστές
game icon
World of Warcraft 60 διακομιστές
game icon
GTA 5 9 διακομιστές
game icon
MuOnline 172 διακομιστές
game icon
SAMP 23 διακομιστές
game icon
Perfect World 17 διακομιστές
Ανακοινώσεις διακομιστή
game icon
Lineage 2 424 διακομιστές
game icon
MuOnline 172 διακομιστές
game icon
Perfect World 17 διακομιστές