Η IP σας: Your country 44.192.38.49

Κατεβάστε το World of Warcraft

Για να ξεκινήσετε να παίζετε στους World of Warcraft servers, χρειάζεστε τον client για τον οποίο έχει σχεδιαστεί αυτή η σελίδα, το μόνο που απομένει είναι να επιλέξετε τον απαραίτητο και να τον κατεβάσετε με τη μέγιστη ταχύτητα από το Google Drive ή το αρχείο torrent.
Mists of Pandaria(MoP) 5.4.8 Client

Mists of Pandaria(MoP) 5.4.8 Client

Download the Mists of Pandaria(MoP) client for playing on the WoW 5.4.8 servers with maximum speed from Google Drive or as a torrent file.

29 Gb

Install

Battle For Azeroth 8.3.7 Client

Battle For Azeroth 8.3.7 Client

Download the Battle For Azeroth client for playing on WoW 8.3.7 servers with maximum speed from Google Drive or as a torrent file.

58 Gb

Install

Cataclysm(Cata) 4.3.4 Client

Cataclysm(Cata) 4.3.4 Client

Download the Cataclysm(Cata) client to play on the wow 4.3.4 servers with maximum speed from Google Drive or torrent file.

15.1 Gb

Install

Legion 7.3.5 client

Legion 7.3.5 client

Download the Legion client for playing on wow 7.3.5 servers at top speed from Google Drive or as a torrent file.

48.9 Gb

Install

Wrath of the Lich King 3.3.5a client

Wrath of the Lich King 3.3.5a client

Download the Wrath of the Lich King(Wotlk) client for playing on the WoW 3.3.5a servers with maximum speed from Google Drive or as a torrent file.

29 Gb

Install