Διακομιστές του World of Warcraft 3.3.5a

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα που είναι αφιερωμένη στους 200 καλύτερους ιδιωτικούς διακομιστές του World of Warcraft 3.3.5a! Εδώ μπορείτε να επιλέξετε έναν διακομιστή με βάση τον αριθμό των online, με βάση την έκδοση ή τα ποσοστά, διαβάζοντας τα σχόλια ή απλά με το αγαπημένο σας banner με μια περιγραφή!

Η IP σας: Your country 3.236.70.233
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
Λεπτομέρειες

BEST CUSTOM SERVER - NEW UPDATES

BEST CUSTOM SERVER - NEW UPDATES

255 Level Cap][Huge all version Content][Custom Tier System][15 Custom Instances][9 World Bosses]

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x99999
 • Ξεκινήστε: 31.10.21
 • Ψήφοι: 1
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 31.10.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x99999
 • Ψήφοι: 1

Arena Tournament

Arena Tournament

3.3.5a Client Flawless ping for North American players Instant 80 Full Season 8 & All PVE Gear Available

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x1
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x1
 • Ψήφοι: 0

Fun Server Fodragons WoW!

Fun Server Fodragons WoW!

Fun Server Fodragons WoW! Servidor Brasileiro com MS baixo e estavel Versao do Jogo 3.3.5a Sem Edit Quest customizadas

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x4
 • Ξεκινήστε: 20.02.22
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 20.02.22
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x4
 • Ψήφοι: 0

YugoWoW 255 Fun

YugoWoW 255 Fun

10000 Custom Items Custom Gems Custom Mounts All Races & All Classes is Enabled

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x1
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x1
 • Ψήφοι: 0

Daggerfall

Daggerfall

Level cap set to 120 and gain 2x talent points instead of 1x,Exp gained set to 2x instead of its basic 1x.

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x2
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x2
 • Ψήφοι: 0

The Punisher WoW

The Punisher WoW

Servidor privado basado en el popular juego world of warcraft en su version 3.3.5a estable y garantizado.

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x1
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x1
 • Ψήφοι: 0

Heroes of Gods

Heroes of Gods

- 1. Instant 80 - 2. Custom drop system - 2.1. upgradable - 2.2. for every character

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x1
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x1
 • Ψήφοι: 0

Infinitely-Gaming

Infinitely-Gaming

Infinitely-Gaming, eine kleine Multigaming-Community mit eigenem WoW-Privatserver.

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x1
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x1
 • Ψήφοι: 0

Spielhölle.eu WoW

Spielhölle.eu WoW

Deutschsprachiger World of Warcraft | Wrath of the Lich King Privatserver | BlizzLike | PvE

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x1
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x1
 • Ψήφοι: 0

Boss-WoW

Boss-WoW

New Server [Started 6/1/2021] [Instant 80] [Funserver] [Scripted Instances]

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x1
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x1
 • Ψήφοι: 0

EXtrem-Games.de

EXtrem-Games.de

3.3.5a Custom Arena Realm, Level-Area, Player-Mall Starter Gear, Server-Teleport

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x15
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x15
 • Ψήφοι: 0

Lux WoW

Lux WoW

Skynet - Custom - 3.3.5 Arthas - Inst 80 "Blizzlike" 3.3.5 Aggramar - Blizzlike 3.3.5 - Razas nuevas

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x40
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x40
 • Ψήφοι: 0

From Chaos

From Chaos

No pay-to-win, ever. A community-first approach - major designs & updates will be polled on the Discord

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x1
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x1
 • Ψήφοι: 0

WoW-Arkadia

WoW-Arkadia

Bienvenido al servidor de wow-arkadia en sus versiones clasic burning lich king cataclysm y pandaria...

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x1
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x1
 • Ψήφοι: 0

servidor semi-custom

servidor semi-custom

Servidor 3.3.5 Semi-Custom.  Ven y vive la experiencia MorBius   Rates x50  Recompensas  Sistema premiun.  Guild house.

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x50
 • Ξεκινήστε: 01.03.22
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.03.22
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x50
 • Ψήφοι: 0

DYX Gaming

DYX Gaming

Come and join us our new community of gaming, enjoy your stay with us!

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x1
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x1
 • Ψήφοι: 0

Oasis WoW

Oasis WoW

[Servidor Custom 3.3.5a] Unico servidor con evolucion de personaje! Nuevas Zonas, Monturas Custom, Nuevos Sets

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x1
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x1
 • Ψήφοι: 0

Nelwy 3.3.5a Blizz

Nelwy 3.3.5a Blizz

Servidor Español y Latino WotLK que pretende revivir la experiencia de la mejor expansión para muchos jugadores.

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x1
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x1
 • Ψήφοι: 0

Lag Gaming

Lag Gaming

[Batalla Royal Único][Web Única][Tienda de Votos][Promoción Instant 80 Automática]

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x1
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x1
 • Ψήφοι: 0

Frostwolft

Frostwolft

servidor ingame x15 y migraciones disponibles: https://www.frostwolf-project.com/migration/

 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Τιμές: x15
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • Ψήφοι: 0
αξιολόγηση:
ΨΗΦΟΦΟΡΊΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΉ
 • Έκδοση: 3.3.5a
 • Ξεκινήστε: 01.11.21
 • αξιολόγηση::

 • Τιμές: x15
 • Ψήφοι: 0

topservers200.ru © 2019—2023